ติดตั้ง Autoclave
      Autoclave เป็นเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำและแรงดัน Autoclave โดยทั่งไปจะทำงานที่ 2 ระดับ คือ Temp 134 C  Pressure 2.2 Bars
และ 121 C Pressure 1.1 bars การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ต้องการฆ่าเชื้อ บางอุปกรณ์ร้อนมากอาจทำให้เิกิดการเสียหายได้ซึ้งปกติแล้วด้านข้างของอุปกรณ์จะระบุอุณภูมิไว้ให้ การทำงาน ระบบจะทำการต้มน้ำในถังที่ปิดสนิท จะเิกิดแรงดันขึ้นภายใน และอุณหภูมิจะสูงขึ้นตามไปด้วย
      อุณหภูมิกับความดันมีความสัมพันธ์กัน เช่น หาก Temp=134 C  Pressure=2.2 Bars เมื่อความดันในถังสูงถึงที่กำหนดไว้เช่น 134 C  แรงดัน 2.2 Bars ระบบจะควบคุมแรงดันให้คงที่และเริ่มนับเวลาถอยหลัง เชื้อโรคจะตายภายใน 4-5 นาที ถ้าเป็น Temp 121 C  Pressure 1.1 Bars เชื้อโรคจะตายภายใน 10-15 นาที ดั้งนั้นระบบจะคงที่ไว้ตามเวลาดังกล่าว เมื่อครบเวลา ระบบจะถ่ายยน้ำและแรงดันภายในถังออกจนเป็น 0 และใน Step ต่อไปจะทำหน้าที่ Dry เพื่อให้อุปกรณ์แห้ง โดย Heater ในถังจะทำงานประมาณ 10 นาทีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
...ย้อนกลับ