ในขณะนี้บริษัท จีโอเทอร์มิกส์ จำกัด ต้องการบุคลากรในตำแหน่ง พนักงานบัญชี (ด่วนมาก) ...อ่านเพิ่มเติม
บริษัท จีโอเทอร์มิกส์ จำกัด มีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรเพื่อมาร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่ง ๆ ต่าง โดยมีผลตอบแทนและสวัสดิกา...อ่านเพิ่มเติม
Autoclave เครื่่องอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำและแรงดัน ซึ้งสามารถนำอุปกรณ์ที่ต้อการฆ่าเชื้อเข้าไปทำการอบฆ่าเชื้ือได้ อุปกรณ...อ่านเพิ่มเติม
งาน ติดตั้งห้องบอยเลอร์ ที่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) โดยวิศวกรผู้ตรวจสอบ การทำความสะอาดท่อไฟ ใน BOILER...อ่านเพิ่มเติม
MAINTENANCE TRAINING BIO GAS FUEL BURNER OILON GP-280M FOR NATIONAL POWER PLANT 3 CO.,LTD....อ่านเพิ่มเติม