ข่าววันนี้ งานติดตั้งห้องบอยเลอร์ ซีพีเวียดนาม
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ถ้าจะให้สะอาดเหมือนใหม่อย่างแท้จริง เป็นไปได้ยาก เพราะ BOILER ชนิดท่อไฟ จะมีท่อ 2 ชนิด คือ ท่อไฟใหญ่และท่อไฟเล็ก ลักษณะท่อไฟจะไม่ใหญ่ และเข้าไปทำงานลำบาก แต่ผู้ดูแลก็จำเป็นต้องทำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพราะเขม่าจะเป็นฉนวนชนิดหนึ่งป้องกันความร้อนจากไฟไปสู่น้ำ เขม่ายิ่งมากก็จะทำให้เปลืองเชื้อเพลิง ประสิทธิภาพของ BOILER ลดลง สังเกตได้จากท่อไอเสีย ทางออกจะมีอุณหภูมิสูง เพราะพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงใช้ไม่หมดนั่นเอง 1 สัปดาห์จะมีเขม่าเกิดขึ้น ความหนาประมาณ 1 หุน เกาะอยู่บริเวณท่อไฟ
 
 ประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำนั้น เราสามารถวัดได้โดยใช้เครื่องวัดประสิทธิภาพของ BOILER ที่บริเวณปล่องไฟทางออก หรือตรวจวัดค่าประสิทธิภาพของ
BOILER อย่างง่าย โดยการจับค่าอุณหภูมิปล่อง ทุกครั้งที่วัดค่าแล้วอุณหภูมิปล่องเพิ่มขึ้น 40 องศาฟาเรนไฮน์ หรือประมาณ 4.44 C
เชื้อเพลิงสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ 1% นั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้รู้ว่าท่อไฟใน BOILER สกปรก
...ย้อนกลับ